فایل آموزش کاربردی اتوکد PDF

بدون امتیاز 0 رای
73,000 تومان

این آموزش بر اساس تجربه و کار عملی تهیه شده .
فرمان های مهم و پرکاربرد آموزش داده میشود و از زیاده گویی و روش ها پیچده اجتناب و ساده ترین راه انتخاب گردیده
پیشنهاد میشود هر فرمان با دقت مطالعه و مطابق روش گفته شده ، پله به پله پیش رفت .

285
73,000 تومان