فایل آموزش کاربردی اتوکد PDF

فایل آموزش کاربردی اتوکد PDF

این آموزش بر اساس تجربه و کار عملی تهیه شده .
فرمان های مهم و پرکاربرد آموزش داده میشود و از زیاده گویی و روش ها پیچده اجتناب و ساده ترین راه انتخاب گردیده
پیشنهاد میشود هر فرمان با دقت مطالعه و مطابق روش گفته شده ، پله به پله پیش رفت .

قیمت :

73,000 تومان

جزئیات بیشتر در مورد فایل:

مهمترین قابلیتهای نرمافزارAutoCAD Autodesk

بخش Command Text به صورت چند خط بودن
بهرهمندی از پسوند اختصاصیDWG
قابلیت حاشیهنویسی در کنار نقشهها
کیفیت باال در پردازش و چاپ طراحیها
قابلیت بازیابی فایلهای از دست رفته
قابلیت ترسیم به صورت دو بعدی
جلوگیری از انجام تغییرات ناخواسته
قابلیت ترسیم به صورت سه بعدی واقعی
ابزار طراحی و ترسیم آزاد سه بعدی و دو بعدی
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجهای نقشهها
انعطافپذیری باالی محیط کاربری
استفاده بسیار آسانتر در این نسخه
دارای محیط برنامهنویسی پیشرفته برای کاربردهای خاص
قابلیت ترکیب چارتهای Excel وAutoCad
مدیریت کامل بر روی الیههای نقشهها
انتقال آسان تنظیمات بین کامپیوترهای مختلف
اشتراکگذاری طرحها با حداقل حجم و حداکثر کیفیت
افزایش انعطافپذیری نرمافزار در مقابل طرحها و هماهنگ سازی تنظیمات آنها
سازگاری بسیار کامل تر با پردازندههای گرافیکی و به دست آوردن سرعت باالتر در انجام کارها
امکان وارد کردن تصاویر در محیط اتوکد به عنوان بخشی از نقشه
قابلیت تنظیم مقیاس های مختلف برای چاپ نقشه ها
امکان وارد کردن نقاط از دوربین نقشه برداری به طور مستقیم

0
سبد خرید
  • No products in the cart.